წესები და პირობები

თამაში წარმოადგენს შპს „სელფი მობაილის“ საკუთრებას. თამაშის დასაწყებად საჭიროა ნომრის ვერიფიკაცია მოკლე ტექსტური შეტყობინების მეშვეობით. აღნიშნულ პირობებზე დათანხმებით ადასტურებ რომ:

 

  • ხარ18 წელსმიღწეული ქმედითუნარიანი პირი ან თუ ხარ 16 წელს მიღწეული პირი გაქვს თამაშის ნებართვა მიღებული შესაბამისი უფლებამოსილი პირებისგან
  • თანახმახართამაშის საფასურის სახით მითითებული ნომრის ბალანსიდან ჩამოგეჭრას 1₾
  • თანახმახართამაშის მიმდინარეობისას გაგრძელების სურვილის დადასტურების შემთხვევაში შემდეგი ეტაპის საფასურის სახით ბალანსიდან ჩამოგეჭრას 1₾


თამაშის პროცესში დაგროვებული ქულები დაგერიცხება ბონუსის სახით შენ მიერ მითითებული მობილური ნომრის ინტერნეტ ან ხმოვან ბალანსებზე. დარიცხული ბონუსის გამოყენების ვადაა 30 დღე. 30 დღის ამოწურვისას, გამოუყენებელი ბონუსი გაგიუქმდება.